Vad är Mindfulness?


Mindfulness handlar om att lägga märke till sina tankar, fysiska sensationer, synupplevelser, olika ljud, dofter – helt enkelt allt vi normalt inte märker. Dessa faktiska färdigheter kan vara enkla, men det kan behöva övning eftersom det skiljer sig så mycket från hur våra sinnen normalt uppför sig.

Småbarn och djur är oftast väldigt bra på att vara medvetna i nuet.
När du kanske går ut i din trädgård och tittar omkring ser du saker som behöver göras t ex “Det där gräset måste verkligen klippas nu”, och  ”blomrabatten börjar se väldigt tråkig ut”. Barnet å andra sidan kommer att märka det som finns där ute; blommorna, småkrypen i gräset, fjärilarna osv.

Genom mindfulness kan du upptäcka eller märka det du normalt inte upplever eller märker, eftersom vi är för upptagna i att vara i framtiden eller i det förflutna – vi tänker på vad vi behöver göra eller gå igenom vad vi har gjort istället för att vara i nuet.

Att bli mer närvarande i nuet hjälper oss att öva upp vår uppmärksamhet. Våra tankar vandrar omkring hälften av tiden, men varje gång vi tränar på att vara närvarande, övar vi på vår ”uppmärksamhetsmuskel” och blir mer medvetet närvarande i nuet. Detta gör även att vi får bättre kontroll över vår uppmärksamhet och kan välja vad vi ska fokusera på snarare än att vara passiva och låta vår uppmärksamhet styras och domineras av det som oroar oss och tar oss bort från nuet och verkligheten.

Mindfulness kan med andra ord beskrivas som att vi lär oss att välja vad vi vill ha vårt fokus på, vara öppna och nyfikna.

Lämna ett svar