Bli friskare av naturen

De flesta av oss mår bättre när vi kommer ut och vistas i naturen.

Man har även på senare tid gjort upptäckter inom forskningen som påvisar oväntade krafter, som inte tidigare var kända.
Bl. a blir vårt immunförsvar bättre av att vi vistas i naturen. Vi får bättre försvar mot stress. Vår puls och blodtryck sjunker.
Bara att se på naturen kan ha stärkande effekt.
Vi blir även lyckligare av att vistas naturen.
Mer om detta kan du se i Vetenskapens värld, del 2 :

Sommarfrisk av naturen